Untitled Document

 

 

Statut Fundacji.pdf

1% podatku OPP.pdf 

 

 

 


WPiA U£

 

Fundacja Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 £ód¼

NIP : 725-186-67-46
REGON: 473192533

Tel. (48) (42) 665 58 54
Tel./Fax: (48) (42) 665 58 55
fundacja@cdsp.pl  e-mail: fundacja@cdsp.pl
www.fundacja.cdsp.pl

rachunek bankowy :
Bank PEKAO S.A. IIIO/£ód¼
Nr : 18 1240 3060 1111 0000 3452 8280

Biuro Fundacji:
Elæbieta Pilarska

 

grejfrut.pl