Untitled Document

 

 

Statut Fundacji.pdf

1% podatku OPP.pdf 

 

 

 


WPiA UŁ

 

Zarząd Fundacji

Małgorzata Sęk
Włodzimierz Nykiel
Prezes
Małgorzata Sęk
Wiceprezes
Zbigniew Wójcik
Wiceprezes

Rada Fundacji

Jarosław Neneman - przewodniczący
Bogumił Brzeziński
Tomasz Michalik  
Krzysztof Wolski
Fransiscus Vanistendael
Elżbieta Żuchaj

 

Dyrektor Fundacji

Małgorzata Stankiewicz

 

grejfrut.pl